Header image

Begin van de bouw maart 2018

(Wanneer gereed, geen idee....)

 
 
 

Op deze pagina foto's van de eerste fase van het tweede ontwerp van Nmeer in het najaar van 2018.

De grondplaat van de 1e fase had de volgende afmetingen 140 x 60 cm. De grondplaat van de 2e fase heeft als afmetingen 240 x 100 cm.

Nu is te zien, dat het deel van de 'oude'tafel weer goed van pas komt. De verkregen extra ruimte maakt het mogelijk naar dubbelspoor te gaan en meer aandacht aan het landschap te besteden.

We hebben gekozen voor een volledig demontabel en lichtgewicht landschap. Alles, de piepschuim bergen en ook de bebouwing enz. staan volledig los.

Dit om te voorkomen dat het voor mij niet meer te tillen zou zijn. Per slot van rekening worden we er niet jonger op!

Bijkomend voordeel is dat je later (na een goed/beter idee) de zaak op een simpele manier kunt veranderen.

Ook kun je eenvoudig secties van de bergen pakken en op een andere tafel rustig verder afwerken, verfraaien enzovoort.

====================================================================

The groundplate from fase one measured 140 x 60 cm. The groundplate from fase two is 240 x 100 cm.

Now You can see, that the part of the 'old' table came to good use. The extra space we got makes it possible to build a double track and we can put more attention to the landscape.

We have choosen for a completely detachable and lightweight landscape. Everything, the purfoam mountens and also the houses and so on are completely detachable.

This to prevent that it became too heavy for me. Finally we are not getting any younger!

Another advantage is that afterwards (after a good/better idea) you can chance everything on a very simple way.

Also You can easy pick up complete sections of the mountains and quietly make them better, more beautifull and so on, on another table.

====================================================================

Foto 1 boven: Een foto van het deel van de 'oude' tafel, die nu wordt gebruikt, om Nmeer beter tot zijn recht te laten komen.

Foto 2 boven: Het eenvoudige railplan is gelegd en nu kan met het proefrijden worden begonnen. Met wat rijdend materieel erop lijkt het al iets.

Foto 3 boven: Alvast een indruk van het railplan. Later zal er nog wel eea. veranderen en bijkomen.

Foto 4 boven: Het seinhuis staat nu op een betere plaats. Goed zicht op de wisselstraat en de perrons.

Foto 5 boven: Het linkergedeelte van de baan met onderaan het getekende railplan dat als leidraad is gebruikt.

Foto 6 boven: Ook wordt, heel voorzichtig, het eerst deel van het bergmassief zichtbaar.

Foto 7 boven: Het middengedeelte waar ook al iets van bebouwing is te zien.

Foto 8 boven: Ook aan de rechterzijde worden de contouren van het het landschap zichtbaar.


 

 
          Webdesign: Bert Berkepeis (laatst bijgewerkt 8-8-2019)