Header image

Begin van de bouw maart 2018

(Wanneer gereed, geen idee....)

 
 
 

Op deze pagina foto's van de tweede fase van het tweede ontwerp van Nmeer in het voorjaar van 2019.

Zo, op deze pagina zullen we ingaan op de verdere inrichting en afwerking van het gehele landschap.

Het idee is om op de voorgrond van links naar rechts achtereenvolgens een bergdorpje, een parkje en aansluitend een gecombineerd industrie- en werkgebied voor het rijdend materiaal en de locloodsen te situeren.

Het middengebied is nog wat leeg. We hopen, dat we daarvoor nog wat inspiratie krijgen...

Eerst gaan we van de zomer genieten en daarna zien we weer verder. Per slot van rekening is ook Rome niet op een dag gebouwd...toch??!!

Bovendien heb ik gelukkig, zoals is te zien op mijn andere websites, zoveel hobbies dat ik tijd tekort kom ha ha!

Om nog maar niet te spreken over de tijd die het kost om al die websites, inclusief foto's en verhalen, te maken en te onderhouden.

====================================================================

So, on this page we'll take a look at the way we want to build the landscape, finish it and make it look good.

The idea is, to put on the foreground from the left to the right, a little mountain village, a small park and finally we situated a combined industrial- and service area for the rolling material, the locs and the locsheds.

The area in the middle is still a bit empty. We hope, that we get some inspitation for that in the near future.

After enjoying the summer we are planning to restart the rest of the build. Finally the city of Rome also is not build in one day...??!!

Bisides that luckily I have, as You can see on my other websites, so many hobbys that I have not enough time for everything hi hi!

Not to mention the time it costs to build and maintain all those websites, inclusif the photos and stories.

====================================================================

Foto 1 boven: Hier de door waterkracht aangedreven houtzaagmolen.

Foto 2 boven: Zicht op het linkergedeelte van de kloof.

Foto 3 boven: Op de berg achter de houtzaagmolen worden allerlei activiteiten zoals wandelen, berg beklimmen enz bedreven.

Foto 4 boven: Over het spoor aan de rechterzijde van de kloof is een voetgangersbrug aangelegd om het recreatieve gebied te ontsluiten.

Foto 5 boven: Vanuit het hotel is op deze manier alles goed te bereiken.

Foto 6 boven: De bergbeklimmers in volle aktie.

Foto 7 boven: Over een kleine kloof aan de voorzijde is voor de wandelaars nog een klein bruggetje aangelegd.

Foto 8 boven: Links op de voorgrond is het dorpje gesitueerd. Naast de kerk wordt de nieuwe woning van de pastoor gebouwd.


 

 
          Webdesign: Bert Berkepeis (laatst bijgewerkt 12-8-2019)