Header image

Begin van de bouw maart 2018

(Wanneer gereed, geen idee....)

 
 
 

Op deze pagina foto's van het eerste ontwerp van Nmeer in het voorjaar 2018.

Voorjaar 2018 zijn Tonia en ik gestart met de bouw. De grondplaat had de volgende afmetingen 140 x 60 cm. Het bleek al snel, dat dit veeeeel te klein was.

Zie de foto's. Het was even leuk en nuttig om een enkelspoor baantje uit te zetten en daarmee wat te testen. Per slot van rekening hadden we geen ervaring met N.

De conclusie was al snel, hier stoppen we mee! Het grappige is, dat de tafel waarop de grondplaat ligt een deel is van de tafel van de 'oude' HO baan.

Dit deel gaat nog een rol spelen bij de 2e fase op de volgende pagina.

We zullen maar denken, beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald.

====================================================================

Spring 2018 Tonia and I started with the building of the track. The underground was a size 140 x 100 cm. It was quickly clear, that this was much too small.

See the photo's. For a moment it was fun and usefull to put a single lane track on it and to do some testing. Finally we didn't have any experiance with the size N.

Our conclusion was, this has to stop! The fun part is, that the table on which the underground was situated is a part of the table we used for the 'old' HO track.

This part is going to play a role with the 2e fase on the next page.

We'll think, it is no use crying over spoilt milk.

====================================================================

Foto 1 boven: Een eerste indruk van de grondplaat met een enkelspoor baantje.

Foto 2 boven: Met wat rijdend materieel erop is al gauw duidelijk, dat het te klein is.

Foto 3 boven: Ook voor de bebouwing en het landschap is nauwelijks ruimte.

Foto 4 boven: Onder de 'oude' tafel konden we wel mooi een aantal verrijdbare ladekasten kwijt.

Foto 5 boven: Op de voorgrond is ook het programmeerrailsje te zien. Altijd handig bij een digitale baan.


 

 
          Webdesign: Bert Berkepeis (laatst bijgewerkt 7-8-2019)