Header image

Begin van de bouw maart 2018

(Wanneer gereed, geen idee....)

 
 
 

Over ons...

Wij, Tonia en Bert wonen in Zoetermeer. Zijn al jaaaaren getrouwd en sinds wij beiden zijn gepensioneerd hobbyen we maar een eind weg. Fotograferen en motorrijden hebben wij eigenlijk altijd wel gedaan. Fotograveren doen we nog steeds. Vanwege mijn leeftijd ben ik in 2015 met motorrijden gestopt.

Sinds de begin jaren 70 is daar de zendhobby bijgekomen. Ik behoorde tot de 1e lichting D amateurs (PD0AAR). In die tijd een redelijk omstreden gebeurtenis bij een deel van de zendamateurs! Een half jaar later slaagde ik voor de C machtiging (PE0BRT). Tenslotte werd een paar jaar daarna ook de fel begeerde A machtiging (PA2BRT) behaald.

Voorjaar 2018 is daar dus weer een hobby bijgekomen, een digitale modelspoorbaan in N.

Sindsdien ben ik met enige tussenpozen, op mijn bescheiden manier, actief met alle hobbys bezig.

=================================================================

We, Tonia and Bert live in Zoetermeer in the Netherlands. Being happily married for years and years... We are both pensioners now and do hobby a lot. Taking pictures and motorcycling we've done all our life. Photography we are still doing. Because of my age I am finished with Motorcycling in 2015.

Since the early 70's I added hamradio as a hobby. I was one of the first that got the new PD0 licence (novice licence). In those days a fairly debated fact amongst Dutch hamradio operators! Half a year later I succeeded for the PE0 license (full licence except HF). Finally a couple of years later I got the PA2 licence (full licence HF included).

Spring 2018 we started a new hobby, a digital modelrailwaytrack in N.

From that moment on with short intervals I am, on my own humble way, active with all my hobbys.

 

Foto 1. Het prille begin van Nmeer.
Fotot 2. Mijn vrouw Tonia.
Foto 3. Tonia en Bert plus onze motor.
 

 
          Webdesign: Bert Berkepeis (laatst bijgewerkt 1-8-2019)